Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Abantu Bibagirwa

Abantu Bibagirwa cover image
Abantu Bibagirwa cover image Abantu Bibagirwa cover image Abantu Bibagirwa cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 22, 2022
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 118
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$16.00

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Mwana wanjye, ndasaba ngo iki gitabo nihatiye gusangira nawe ku ngingo yo kwibuka, kizashinge imizi mu mutima wawe.
Kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo!
Ni yo mpamvu rero ngomba gusoreza aha. Ndasaba Imana ngo izaguhe umugisha iguha ubudahemuka budashira kugira ngo umunsi umwe, uzabwirwe aya magambo ngo, “Wakoze neza, mugaragu mwiza kandi w'umunyakuri.”
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author