Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Abana Bateye Akaga

Abana Bateye Akaga cover image
Abana Bateye Akaga cover image Abana Bateye Akaga cover image Abana Bateye Akaga cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 22, 2022
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 140
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$16.00

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Icyi gitabo n’iyindi mpano ivuye m’ukuboko kwa Dag heward-mills kuba vugabutumwa bose bashishikazwa no kugisoma.iki gitabo kizasubiza ibibazo by’umubano udasobanutse hagati y’abana naba se. Binyuze munyisho ziki gitabo, uzikuraho umuvumo kubuzima bwawe kandi wizanire umugisha. Ba data ni abantu bakuza Abana babo ndetse nandi bato barerwa.
Hatariho ba data ntihabaho Abana bakomeza umurimo kugera kubigihe kizaza.
Umuhamagaro w’Imana utera imbere cyangwa ukicwa n’ubushobozi bwo kubana na ba data. Soma iki gitabo ukureho umuvumo ujyanye no kutubaha, gusuzugura no kugira imibanire mibi na ba data.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author