Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

MÙA TÌNH

MÙA TÌNH cover image
MÙA TÌNH cover image MÙA TÌNH cover image MÙA TÌNH cover image
Click images to enlarge
by: An Pham
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: May 3, 2021
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 250
Binding: Perfect Bound
$15.00

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
MÙA TÌNH - thi phẩm NHIỀU TÁC GIẢ. Sách dày 250 trang, bìa full color. Thi phẩm tập trung nhiều người làm thơ tiếng Việt từ hải ngoại cho đến trong nước. Mỗi tác giả có mỗi nét thơ đặc biệt về Tình Yêu và Tình Người. Đây là một tác phẩm nhân bản cần có trong tủ sách gia đình người Việt.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author