Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books using the keywords: Leonard K. Nash

Osnove kemijske termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$17.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termo ...
Osnove statisticne termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj preprostih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učbe ...
Stehiometrija Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781620307427
Ta knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Temelj kemije so atomi in molekule, atomske teže in molekulske formule pa njihovi najbolj skopi opisi. V Nashovi monografiji je skrbno in izčrpno pojasnjeno, kako so kemiki prišli do njih. Potrebno je bilo težaško delo, največkrat vse premalo cenjeno, in končni uspeh je zahteval dolgotrajno in izostreno razmišljanje, čeprav so uporabljali le enostavne preskusne postopke. Stehiometrija razloži nekaj potrebnih preizkusnih postopkov, najbolj pa se posveča logiki dokazov, ki z makroskopskim merjenjem priskrbijo opis kemičnega mikrokozmosa. Iz teh razprav zraste ves sestav običajnih stehiometrijskih računov. Knjiga ponovi snov, ki jo manj n ...