Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Science & Nature > History of Science

Osnove kemijske termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$17.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termo ...
Quick Links
You Are Looking In
SubCategories
Ratings
  • Books with a 5 star rating(0)
  • Books with a 4 star rating(0)
  • Books with a 3 star rating(0)
  • Books with a 2 star rating(0)
  • Books with a 1 star rating(0)
Price
  • Under $10(0)
  • $10 - $15(0)
  • $15 - $20(1)
  • $20 - $25(0)
  • Over $25(0)