Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Science & Nature > History of Science

Osnove statisticne termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj preprostih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učbe ...
Quick Links
You Are Looking In
SubCategories
Ratings
  • Books with a 5 star rating(0)
  • Books with a 4 star rating(0)
  • Books with a 3 star rating(0)
  • Books with a 2 star rating(0)
  • Books with a 1 star rating(0)
Price
  • Under $10(0)
  • $10 - $15(1)
  • $15 - $20(0)
  • $20 - $25(0)
  • Over $25(0)