Use Discount Code - "Holiday10" for 10% off any order between 10-50 books!
Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Science & Nature > History of Science

Ideaism: How a Culture of Innovation Can Make the World a Better Place Craig "The Idea Man" Shames
Books with a 0 star rating(0)
$16.33
Size: 5.83" x 8.26"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781090525741
In many ways we have reached the fulcrum of the future. A critical point in time where our collective actions will determine whether we continue to progress forward or suddenly move backwards. To reach our full potential we need new ways of thinking that make sense of the complexity of modern day life and improve our technological literacy. A fresh new approach that can guide us towards a better tomorrow. In short, what we need, now more than ever, is Ideaism. A social movement built around the idea that ingenuity, innovation, and inventiveness are the keys to making the world a better place. The keys to driving the engine of change forward. The keys to ensuring that pr ...
Osnove kemijske termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termo ...
Osnove statisticne termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj enostavnih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učb ...