Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 5

Page: 5 of 188 << < 3 4 5 6 7 > >>

011. Romerne — For syndens lønn er døden Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Romerne i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
016. Hebreerne — Guds himmelske presteskap Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Hebreerne i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
016. Hebrews — God's Heavenly Priesthood Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100327
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Hebrews in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
018. First Timothy — The Man Jesus Christ Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100365
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after First Timothy in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
018. Første Timoteus — Mennesket Jesus Kristus Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Første Timoteus i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
019. Andre Timoteus — En retferdighetens krans Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Andre Timoteus i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
019. Second Timothy — A Crown of Righteousness Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100389
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Second Timothy in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
027. Åpenbaringen — Jeg så nye himler og en ny jord Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$22.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Åpenbaringen i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare grunnteksten.
027. Revelation — I Saw New Heavens and a New Earth Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$22.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100549
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Revelation in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
028. Feil oversatte bibelvers Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$22.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
Her er en oversikt over vers som i Bibelen enten er direkte feil oversatt eller som er såpass forvrengt at de ikke gir en rett forståelse av Guds ord. Dette skaper strid, for deler av det er så godt innarbeid i kristenheten at det ofte er de uomtvistelige fakta som blir avvist som vranglære. Men skal du få en nøktern og korrekt forståelse av Bibelen, er det en grunnleggende forutsetning at den er rett oversatt!

Page: 5 of 188 << < 3 4 5 6 7 > >>