Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 4

Page: 4 of 188 << < 2 3 4 5 6 > >>

003. Luke — You Most Honored Godlover Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100068
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Luke in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
004. Johannes — Et nytt bud gir jeg dere Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Johannes i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
004. John — Jesus' New Commandment Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100082
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after John in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
005. Acts — The Beast from the Abyss Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100105
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Acts in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
005. Gjerningene — Rovdyret fra avgrunnen Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Gjerningene i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
009. First Corinthians — Greatest of Them All Is Love Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100181
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after First Corinthians in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
009. Første korinter — Størst av alt er kjærligheten Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Første korinter i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
010. Andre korinter — Alle skal for Kristi domstol Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Andre korinter i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
010. Second Corinthians — All Shall before the Court of Christ Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100204
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Second Corinthians in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
011. Romans — The Wages of Sin Are Death Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100228
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Romans in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.

Page: 4 of 188 << < 2 3 4 5 6 > >>