Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 29

Page: 29 of 2659 << < 27 28 29 30 31 > >>

001. Første Moses — I begynnelsen skapte Gud Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$24.95
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283101621
Første Moses er Bibelens første bok. Den begynner med selve skapelsen og strekker seg over en periode på over ca. 2400 år. Ved å regne ut ættetavlene kan vi følge alle Jesu forfedre generasjon for generasjon frem til Juda, Jacobs fjerde sønn med Lea.
001. Genesis — In the Beginning God Created — Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$25.29
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100624
Genesis is the first book of the Bible. It begins with the very creation and stretches over a period of about 2400 years. By computing the genealogies we may follow Jesus’ forefathers from generation to generation until Judah, Jacob’s fourth son with Leah.
001. Matteus — Dere har aldri kjent meg Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$27.29
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først budskapet etter Matteus i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
001. Matthew — You Have Never Known Me Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$27.73
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Matthew in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
002. Andre Moses — Døpt til Moses ved vannet Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$24.43
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283101669
Andre Moses handler om Israels sønners kummerlige forhold som slaver under nye faraoer i Egypt, og om hvordan de under Moses til slutt fikk tillatelse til å forlate landet.
002. Exodus — Baptized to Moses by the Water Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$25.03
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100662
Exodus is about the miserable conditions of the sons of Israel as slaves under new Pharaohs in Egypt, and how they under Moses were finally allowed to leave the country.
002. Mark — The Realm of God Is Near Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$26.59
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100044
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Mark in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
002. Markus — Guds rike er kommet nær Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$26.28
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først budskapet etter Markus i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
003. Lukas — Du høyst ærede gudselsker Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$27.73
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først budskapet etter Lukas i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
003. Luke — You Most Honored Godlover Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$28.12
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100068
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Luke in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.

Page: 29 of 2659 << < 27 28 29 30 31 > >>