Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 29

Page: 29 of 2591 << < 27 28 29 30 31 > >>

003. Lukas — Du høyst ærede gudselsker Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først budskapet etter Lukas i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
003. Luke — You Most Honored Godlover Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100068
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Luke in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
004. Johannes — Et nytt bud gir jeg dere Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Johannes i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
004. John — Jesus' New Commandment Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100082
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after John in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
005. Acts — The Beast from the Abyss Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100105
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Acts in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
005. Gjerningene — Rovdyret fra avgrunnen Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Gjerningene i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
006. First Thessalonians — The First Resurrection Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100129
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after First Thessalonians in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
006. Første tessaloniker — Den første oppstandelsen Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Første tessaloniker i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
007. Andre tessaloniker — Under den lovløses nærvær Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Andre tessaloniker i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
007. Second Thessalonians — The Presence of the Lawless Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100153
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Second Thessalonians in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.

Page: 29 of 2591 << < 27 28 29 30 31 > >>