Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 10

Page: 10 of 565 << < 8 9 10 11 12 > >>

021. Første Peter — Død i kjøttet, levende i ånden Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.61
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer etter Første Peter i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
022. Andre Peter — Nye himler og en ny jord Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.50
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Andre Peter i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
022. Second Peter — New heavens, a New Earth Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.65
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100440
THE PACT is an independant and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Second Peter in an uncomprimising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
023. First John — A Deceiver and an Antichrist Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.94
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100464
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after First John in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
023. Første Johannes — En forfører og en antikrist Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.70
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Første Johannes i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
024. Andre Johannes — Den som har en annen lære Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.13
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Andre Johannes i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
025. Third John — He Who Does Good, Is of God Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.91
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100501
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Third John in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
025. Tredje Johannes — Den som gjør godt, er av Gud Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Tredje Johannes i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten.
026. Judas — Like in Sodom and Gomorrah Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$19.18
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9788283100549
THE PACT is an independent and modern translation of the Word of God. It is as close to the Greek text as possible, but with a clear and easily read English language. THE PACT first presents the message after Jude in an uncompromising translation directly from the ancient Greek Koiné. Then follows an easily understandable explanation of each paragraph, and finally the very translation into an everyday international English. If you are looking for proof of what is correct, you only have to look it up in the original text.
026. Judas — Som i Sodoma og Gomorra Arne Jordly
Books with a 0 star rating(0)
$18.92
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
PAKTEN presenterer først Judas i en kompromissløs oversettelse direkte fra det gammelgreske språket koiné. Deretter følger en lett forståelig forklaring på hvert avsnitt, og til slutt følger grunnteksten oversatt ord for ord, translitterært, fra gresk til norsk. Hvis du leter etter bevis for hva som er rett, er det bare å slå opp i grunnteksten

Page: 10 of 565 << < 8 9 10 11 12 > >>