Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Stehiometrija

Stehiometrija cover image
Stehiometrija cover image Stehiometrija cover image Stehiometrija cover image
Click images to enlarge
by: Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: June 23, 2018
Book Size: 8.5" x 11"
Pages: 158
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781620307427
$11.46

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Ta knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Temelj kemije so atomi in molekule, atomske teže in molekulske formule pa njihovi najbolj skopi opisi. V Nashovi monografiji je skrbno in izčrpno pojasnjeno, kako so kemiki prišli do njih. Potrebno je bilo težaško delo, največkrat vse premalo cenjeno, in končni uspeh je zahteval dolgotrajno in izostreno razmišljanje, čeprav so uporabljali le enostavne preskusne postopke. Stehiometrija razloži nekaj potrebnih preizkusnih postopkov, najbolj pa se posveča logiki dokazov, ki z makroskopskim merjenjem priskrbijo opis kemičnega mikrokozmosa. Iz teh razprav zraste ves sestav običajnih stehiometrijskih računov. Knjiga ponovi snov, ki jo manj natančno obravnavamo v gimnaziji, a jo veliko bolj razvije. Takó razišče pojem in pomembnost koligativnih lastnosti raztopin in razloži, kako lahko uporabimo rentgensko kristalografijo, masno spektrometrijo in Boltzmannov porazdelitveni zakon.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author