Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Osnove statisticne termodinamike

Osnove statisticne termodinamike cover image
Osnove statisticne termodinamike cover image Osnove statisticne termodinamike cover image Osnove statisticne termodinamike cover image
Click images to enlarge
by: Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: July 11, 2015
Book Size: 8.5" x 11"
Pages: 130
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
$14.99

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj enostavnih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učbenikih fizikalne kemije, a zahteva predhodno znanje le zametka integralnih računov in nekaj najenostavnejših trditev klasične termodinamike. Knjiga je primerna za univerzitetna predavanja iz kemije, a je uporabna tudi kot dodatno besedilo za samostojno učenje bolj naprednih študentov.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author