Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Osnove kemijske termodinamike

Osnove kemijske termodinamike cover image
Osnove kemijske termodinamike cover image Osnove kemijske termodinamike cover image Osnove kemijske termodinamike cover image
Click images to enlarge
by: Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: January 23, 2014
Book Size: 8.5" x 11"
Pages: 184
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
$14.99

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termodinamičnih zakonov preučijo poglavja o prosti energiji, Clapeyronovi enačbi, idealnih raztopinah, koligativnih lastnostih, ravnotežnem stanju in ravnotežni stalnici. Poleg mnogih nalog je po vsej knjigi posutih tudi 30 popolnoma rešenih zgledov.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author