Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Kako Lako Oprostiti

Kako Lako Oprostiti cover image
Kako Lako Oprostiti cover image Kako Lako Oprostiti cover image Kako Lako Oprostiti cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 3, 2019
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 24
Binding: Perfect Bound
$5.00

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
I kad stojite na molitvi, PRAŠTAJTE ako što imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogrješke vaše. AKO LI PAK VI NE OPRAŠTATE, NI OTAC VAŠ KOJI JE NA NEBESIMA NEĆE OPROSTITI VAMA POGRJEŠAKA VAŠIJEH. (Jevanđelje po Marku 11:25-26) Da li se od ovih stihova treseš? Rešenje je onda tu.
U ovoj dragocenoj knjizi, naučićeš kako da lako oprostiš – kako bi i ti dobio oproštaj od oca koji je na nabesima. Neka ti ova knjiga bude saputnik sve dok ne stigneš do tačke gde ćeš moći lako i iskreno da oprostiš.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author