Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Elektrokemija

Elektrokemija cover image
Elektrokemija cover image Elektrokemija cover image Elektrokemija cover image
Click images to enlarge
by: Eugene G. Rochow
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: May 7, 2014
Book Size: 8.5" x 11"
Pages: 92
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181991
$9.99

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Rochowova monografija je uvod v elektrokemijo, namreč v reakcije, ki prenesejo elektrone (oksidacije, redukcije in jedrsko sevanje), in naprave, ki shranijo elektriko (baterije in akumulatorji). Čeprav jo je napisal pred petdesetimi leti, je tema dandanes še aktualnejša, saj je skrajni čas, da presedlamo s kurjenja organskih snovi (premoga, nafte) na ekološko prijaznejše vire kot so sončna, kinetična (veter, plima) in geotermalna energija. Pri teh pa potrebujemo ekonomičnejše akumulatorje. Celo jedrska energija je dandanes slabo izkoriščena: vso energijo najprej pretvorimo v toploto in jo nato speljemo skozi običajni toplotni stroj. Kakšna škoda, kajti jedrska energija je prosta energija, a edino, kar si lahko izmislimo, je, da jo pretvorimo v jalovo toploto, nato pa skušamo pridobiti nazaj 30% do 40% energije. Nadvse zaželeno bi bilo, če bi uspeli pretvoriti jedrsko ali kemično prosto energijo neposredno v elektriko, tako da bi se izognili toplotnemu ciklusu. Bodočnost je torej v elektronukleoničnih oziroma gorivnih celicah. Bralce poziva, naj jih izumijo.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author