Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Ang Sining ng Pagpapastol

Ang Sining ng Pagpapastol cover image
Ang Sining ng Pagpapastol cover image Ang Sining ng Pagpapastol cover image Ang Sining ng Pagpapastol cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 7, 2018
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 286
Binding: Perfect Bound
$25.00

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Kung ikaw ay isang pastol ng mga tupa ng Diyos, ikaw ay magagabayan ng husto nitong mahusay na maituturing na gawaing ito. Ang mga pahinang ito ay naglalaman ng mga madetalye at maingat na piniling mga katuruan, na mahalaga para sa iyong tagumpay. Si Obispong Dag Heward-Mills ay humuhugot mula sa kanyang karanasan na mahigit sa tatlumpung taon bilang isang pastol, upang ibahagi ang mga praktikal na kaisipan sa gawaing ng Ministeryo. Kung nais mong maging isang pastol ng mga anak ng Diyos ito ang aklat na hinahanap mo.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author