Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Հոգևոր վտանգներ

Հոգևոր վտանգներ cover image
Հոգևոր վտանգներ cover image Հոգևոր վտանգներ cover image Հոգևոր վտանգներ cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 96
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$8.62

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Քրիստոնյան ընթանում է բազմաթիվ վտանգների, որոգայթների ու թակարդների միջով։ Այս գիրքը կբացի ձեր աչքերը դեպի բազում հազիվ նշմարելի վտանգները, որոնք սպասում են՝ մեզ վնասելու, վիրավորելու և ոչնչացնելու: Օգնեք ինքներդ ձեզ, փրկեք ինքներդ ձեզ և ազատեք ինքներդ ձեզ՝ հոգևոր վտանգների մասին այս հզոր գրքի միջոցով:
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author