Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏՆԵՐԻ համար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏՆԵՐԻ համար cover image
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏՆԵՐԻ համար cover image ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏՆԵՐԻ համար cover image ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏՆԵՐԻ համար cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 15, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 42
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$3.63

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Նոր քրիստոնյաների համար կարևոր է հասկանալ իրենց փրկության հիմունքները և սովորել իրենց նոր կյանքը ղեկավարող սկզբունքները: «Հիմնական փաստեր նորահավատների համար» գիրքը նախատեսված է այս կարիքը բավարարելու և նոր քրիստոնյաների համար հիմք ստեղծելու համար, որպեսզի նրանք հաղթականորեն ընթանան իրենց նորագյուտ հավատի մեջ։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author