Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

հավատադարձությունը

հավատադարձությունը cover image
հավատադարձությունը cover image հավատադարձությունը cover image հավատադարձությունը cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 111
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$9.28

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Թեև հավատադարձությունը արտասովոր թեմա է, սակայն վերաբերում է քրիստոնյաների շրջանում շատ տարածված մի երևույթի։ Շատերն են ճանապարհ ընկնում, բայց ոչ բոլորն են դիմանում մինչև վերջ: Այս գրքում եպիսկոպոս Դագ Հյուարդ-Միլզը ահազանգ է հնչեցնում և շատ պարզ ու հզոր կերպով ցույց է տալիս, թե ինչու ամեն քրիստոնյա պետք է հասնի Երկինք
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author