Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

ՁԵԶՆԻՑ ՄԵԿԸ ՍԱՏԱՆԱ Է

ՁԵԶՆԻՑ ՄԵԿԸ ՍԱՏԱՆԱ Է cover image
ՁԵԶՆԻՑ ՄԵԿԸ ՍԱՏԱՆԱ Է cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 150
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$10.79

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Այս խորիմաստ արտահայտությունը՝ «ձեզնից մեկը սատանա է», Հիսուս Քրիստոսն ուղղել էր Իր տասներկու աշակերտներին։ Մեզնից շատերին սատանան վնասում է, որովհետև չգիտենք, թե ինչպես հայտնաբերել նրան և նրա ձեռքի գործերը։ Այս օրհնյալ գրքի միջոցով կբացահայտես սատանայի մեղքերը և կվճռես հեռու մնալ այդ մեղքերից։ Թող «ձեզնից մեկը սատանա է» արտահայտությունը երբե՛ք քեզ ուղղված չլինի։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author