Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Religion > Christian Growth

Page: 1 of 176 << < 1 2 3 4 5 > >>

Co znamená stát se pastýřem Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
Když uslyšíte slovo „pastýř“, napadne vás je jediné - ovečky! Ovečky jsou tvorové, kteří pastýře potřebují a závisí na nich. Pastýř je jejich milujícím a starostlivým průvodcem. V Bibli k nám Bůh odkazuje jako k ovečkám Boží pastviny. I Ježíš řekl svému učedníkovi Petrovi, aby krmil Jeho ovce a prokázal tak svou lásku ke Spasiteli. Být pastýřem je skvělá práce. Být povolán Bohem, stát se součástí Jeho pracovní síly a starat se o ovečky, je veliká čest. V této knize nás Dag Heward-Mills zve a naléhá na nás, abychom se připojili k této velké činnosti a ukazuje nám, jak na to. Nedovolte, abyste z této krásné pastýřské práce byli vynecháni!
Etika Pro Duchovní Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
V tomto význačném díle zkoumá skutečné problémy, se kterými se dnešní služby potýkají. Zaměřuje se na praktické otázky ohledně financí, politiky, vztahů mužů a žen a interakce služebníků. V této knize najdete rozumné rady, které vám pomohou dodržovat morální zásady ve službě. Je proto povinností každého vůdce, aby si ji přečetl. Velmi ji doporučujeme biblickým školám a duchovenstvu.
Jak se stát přesvědčeným křesťanem Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
Pokud jste Ježíše Krista přijali jako svého Hospodina a Spasitele, jste zachráněni! Znovu se narodíte jako křesťané a vaše jméno bude zaznamenáno v knize života. Ptáte se: „Jaký další krok udělat?“ Stát se křesťanem je dobrá věc, ale je to teprve začátek. Měli byste se stát dobrým a silným křesťanem. „Jak to tedy udělat?“ V tomto znamenitém díle se dozvíte, jaké kroky učinit, abyste se stali silnými křesťany, kteří jsou připraveni i na smrt či příchod do nebe.
Jak získat pomazání Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
Pomazání je hlavním klíčem potřebným k otevření dveří, které vedou k úspěšné a naplňující bohoslužbě. Snaha mnohých vykonávat Boží dílo vychází z upřímné pohnutky, avšak tyto osoby se nemohou dostat příliš daleko, protože zapomínají, že pomazání dosáhneme „Ne mocí ani silou, nýbrž Mým duchem“ [Zacharjáš 4,6]. Tato neobyčejná kniha od biskupa Daga Heward-Millse, zvaná „Jak být pomazán“, vás naučí, co to vlastně znamená a jak na to! Dovolte, aby ve vás stránky této knihy vzedmuly touhu po Božím pomazání!
நரகம் தவிர்க்க மறுபடியும் பிறப்பது எவ்வாறு Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலாக உண்டாகும் இரட்சிப்பை புரிந்துக்கொள்ள இப்புத்தகம் இறுதி வழிகாட்டியாக உள்ளது. இத்தலைச்சிறந்த புத்தகத்தில் இயேசு உங்களை எவ்வளவு அதிகமாக நேசிக்கிறார், எவ்வாறு நீங்கள் மீண்டும் பிறக்க இயலும், எவ்வாறு நீங்கள் நரகத்திற்கு செல்வதை தவிர்க்க முடியும் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக இருப்பதின் பொருள் என்ன என்பதை நன்கு புரிந்துக்கொள்வீர்கள். யாவருக்கேனும் இப்புத்தகத்தை அருளலாம், அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக உண்டாகும் இரட்சிப்பின் பொருளை எளிதாக விளங்கிக்கொள்வார்கள்.
"Completed in Christ" Pauline Francis
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633182905
The topic of this resource: “Completed in Christ” is not a prescription for “how to be”. Rather it is an admonishment that sometimes we are not. We are incomplete in many basic ways – James declares in chapter 1:4 (AMP) “But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be [people] perfectly and fully developed [with no defects], lacking in nothing.” While “The Body” of Christ “is complete” - we as individuals may occasionally find ourselves in a state of incompletion. The question then begs: “Where do we stand in Him?”
"Don't waste the anointing" Pauline Francis
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633182899
The topic “Don’t waste the anointing” in and of itself serves as a ‘warning call’ – a type of ‘alarm’. The watchman standeth upon the tower. There are two types of ‘watchmen’ herein – the first being “the church” corporately, the second ‘The Holy Ghost’ within you: the watchman of your soul. The church sounds the alarm both to the world and o the brethren therein. We need to be continually climbing the tower and getting ready to fly or we will be left behind. This is not the time for corporate watchmen which parallel those in Isaiah 56:10-11. This is the time for corporate watchmen who will both do according to the dictates of Ezekiel 33:3 (“If when he seeth the sword come upon the land, ...
"Fight the Good Fight" A Prayer Guide for Youth Maria Cardona Mendez
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.25" x 8"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781684187317
Are you ready to "Fight the Good Fight?" If you are, then this book is for you. In it you will find five simple steps to begin praying. You will learn to Worship God and pray for you and others. Prayer fills our emptiness, brings solutions to our problems, changes our world and our families, takes us out of the depths of despair, to the shining and glorious light of our Lord Jesus Christ. All battles are won through prayer!
"For Our Profit and Learning" (1 Nephi 19:23) - Discussions applicable to man’s eternal salvation based on principles taught by the Book of Mormon and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mark A. Tefteller
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
Many people have heard of the Book of Mormon but have never read its pages. If you haven’t read it, I urge to go get a copy & read it. This Book shows the many saving principles as taught in the Book of Mormon and their application to the many relevant topics and issues facing our families, communities and societies today. I believe the Book of Mormon to be God’s greatest tangible gift to the world because it is the most clear, loyal and bold witness to God’s greatest gift- His Son, the Lord Jesus Christ- the Light and the Life of the World- the Lamb of God who takes away the sins of the world and heals the broken hearted. This book will assist anyone in coming to know of those pr ...
"Storms" Mark Errett
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781645504924
Evangelist Mark Errett has written a book about a subject we all deal with at different intervals of our lives and it is called "Storms." The author pinpoints the many storms that arise in our lives and offers great advice on how to come through them with victory. He does not leave the reader without help in their life challenges. He gives step by step information to help those in their storms to use God's promises and their faith to weather whatever comes their way.

Page: 1 of 176 << < 1 2 3 4 5 > >>