Use Discount Code - "Holiday10" for 10% off any order between 10-50 books!
Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Science and Technology on page 9

Page: 9 of 14 << < 7 8 9 10 11 > >>

Organska kemija: sokratski dvogovor; 1. zvezek D.S. Kemp & F. Vellaccio
Books with a 0 star rating(0)
$10.91
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781642545883
Ta dodatek najinemu učbeniku Organska kemija je delovna knjiga z vprašanji in odgovori, ki niso v učbeniku. Četudi je razdeljena po enakih poglavjih, ima namen naučiti jezik organske kemije s pomočjo dialoga med študentom in besedilom. Knjiga ne obravnava vseh predmetov učbenika. Tako se 1. poglavje učbenika začne z zgodovinsko razpravo in nadaljuje z določanjem empiričnih in molekulskih formul. Misliva, da se te predmete in izračune lahko naučite s pomočjo zgledov in nalog v učbeniku; zato jih ne omeniva v 1. poglavju te knjige. Prvo poglavje raje vsebuje, med drugim, postopno razlago Lewisovih struktur, ki so osnovni jezik organske kemije in ki se jih lahko naučimo in jih koristno upor ...
Organska kemija: sokratski dvogovor; 2. zvezek D.S. Kemp & F. Vellaccio
Books with a 0 star rating(0)
$7.99
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781642545876
Ta dodatek najinemu učbeniku Organska kemija je delovna knjiga z vprašanji in odgovori, ki niso v učbeniku. Četudi je razdeljena po enakih poglavjih, ima namen naučiti jezik organske kemije s pomočjo dialoga med študentom in besedilom. Knjiga ne obravnava vseh predmetov učbenika. Tako se 1. poglavje učbenika začne z zgodovinsko razpravo in nadaljuje z določanjem empiričnih in molekulskih formul. Misliva, da se te predmete in izračune lahko naučite s pomočjo zgledov in nalog v učbeniku; zato jih ne omeniva v 1. poglavju te knjige. Prvo poglavje raje vsebuje, med drugim, postopno razlago Lewisovih struktur, ki so osnovni jezik organske kemije in ki se jih lahko naučimo in jih koristno upor ...
Organska kemija: sokratski dvogovor; 3. zvezek D.S. Kemp & F. Vellaccio
Books with a 0 star rating(0)
$8.23
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781642545869
Ta dodatek najinemu učbeniku Organska kemija je delovna knjiga z vprašanji in odgovori, ki niso v učbeniku. Četudi je razdeljena po enakih poglavjih, ima namen naučiti jezik organske kemije s pomočjo dialoga med študentom in besedilom. Knjiga ne obravnava vseh predmetov učbenika. Tako se 1. poglavje učbenika začne z zgodovinsko razpravo in nadaljuje z določanjem empiričnih in molekulskih formul. Misliva, da se te predmete in izračune lahko naučite s pomočjo zgledov in nalog v učbeniku; zato jih ne omeniva v 1. poglavju te knjige. Prvo poglavje raje vsebuje, med drugim, postopno razlago Lewisovih struktur, ki so osnovni jezik organske kemije in ki se jih lahko naučimo in jih koristno upor ...
Organska kemija: sokratski dvogovor; 4. zvezek D.S. Kemp & F. Vellaccio
Books with a 0 star rating(0)
$7.99
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781642545852
Ta dodatek najinemu učbeniku Organska kemija je delovna knjiga z vprašanji in odgovori, ki niso v učbeniku. Četudi je razdeljena po enakih poglavjih, ima namen naučiti jezik organske kemije s pomočjo dialoga med študentom in besedilom. Knjiga ne obravnava vseh predmetov učbenika. Tako se 1. poglavje učbenika začne z zgodovinsko razpravo in nadaljuje z določanjem empiričnih in molekulskih formul. Misliva, da se te predmete in izračune lahko naučite s pomočjo zgledov in nalog v učbeniku; zato jih ne omeniva v 1. poglavju te knjige. Prvo poglavje raje vsebuje, med drugim, postopno razlago Lewisovih struktur, ki so osnovni jezik organske kemije in ki se jih lahko naučimo in jih koristno upor ...
Osnove kemijske termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termo ...
Osnove statisticne termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj enostavnih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učb ...
PCB Layout for Musical Effects R.G. Keen
Books with a 0 star rating(0)
$31.78
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
Want to design your own PCBs? Don't know where to start? This book's got you covered! It's a manual on how to think about where the parts go, not just what mouse moves to do. It is aimed specifically at someone who wants to convert a schematic diagram into a practical printed circuit board. The design process is explained from schematic parts all the way down to optimizing placement and routing. The most recent edition here includes not only through-hole parts but also extension to surface mount part layout. The author has designed PCBs for decades. You can do it too!
Philosophiæ Naturalis pro Liberi John Taylor Brantley
Books with a 5 star rating(1)
$30.00
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
Philosophy can be an intimidating word. For some, philosophy evokes images of old bearded men in togas, thinking about everything and asking questions with no real purpose or answer. For others, it may just be a class that they have to pass in order to finish college. While there is a certain element of truth in both, philosophy is much more than hard questions and college classrooms. Philosophy is the love and pursuit of knowledge. Natural philosophy is the quest to understand the natural world through study and observation. By extension, natural philosophy helps us to better know and understand the creator who designed that world. In that way, natural philosophy is the study of G ...
Power Measurements Under Nonsinusoidal Conditions Joseph Peter Klapatch
Books with a 0 star rating(0)
$6.88
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633187887
Thesis written in 1991 in partial fulfillment of the requirements for a Master of Science degree in Electrical Engineering at Wilkes University, Wilkes-Barre, PA. The measurement method discussed can be used to determine if the distortion is from the source, or caused by the load. Abstract A method is described for measuring real power in instances where voltage and current waveforms are not pure sinusoids. The measurement system utilizes digitized time domain samples of both waveforms. The waveforms are then transformed into the discrete frequency domain where both amplitude and phase information are derived. This method can be used by electrical utility companies to survey ha ...

Page: 9 of 14 << < 7 8 9 10 11 > >>

Quick Links
You Are Looking In
  • Science and Technology[Remove]
SubCategories
Ratings
  • 5 star rating(8)
  • Books with a 4 star rating(0)
  • Books with a 3 star rating(0)
  • 2 star rating(1)
  • Books with a 1 star rating(0)
Price