Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Umwuga w'Uburongozi (igitabo ca 3)

 Umwuga w
 Umwuga w  Umwuga w  Umwuga w
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 15, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 447
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$43.41

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Ihamagarwa mu gikorwa c'Imana ni Ihamagarwa ry'uburongozi. Hamwe n'ukwegera hafi cane kandi kworoshe, Dr. Heward-Mills arerekana ibintu ngenderwako vyamutumye aba umurongozi w'umukristo wo hejuru. Ukuri guhishurwa hano kuzohumekera benshi ku mwuga w'Uburongozi.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author