Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Վերափոխե՛ք ձեր հովվական ծառայությունը

Վերափոխե՛ք ձեր հովվական ծառայությունը cover image
Վերափոխե՛ք ձեր հովվական ծառայությունը cover image Վերափոխե՛ք ձեր հովվական ծառայությունը cover image Վերափոխե՛ք ձեր հովվական ծառայությունը cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 191
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$10.00

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Սա անշուշտ սպասված գիրք է։ Եպիսկոպոս Դագ Հյուարդ-Միլզը, ով ինքն էլ պաստոր է, բացատրում է, թե ինչու և ինչպես է հնարավոր հովվական ծառայությունը դարձնել արդյունավետ։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author