Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Շատերն են կանչված

Շատերն են կանչված cover image
Շատերն են կանչված cover image Շատերն են կանչված cover image Շատերն են կանչված cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 180
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$10.00

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Մենք հաճախ թև ենք առնում, երբ մտածում ենք այն փաստի մասին, որ «կանչվածները բազում են»։ Մենք նաև ժամանակից շուտ սրտապնդվում ենք, երբ մտորում ենք, որ «... ընտրյալները սակավ են»։ Դուք կարող եք դասվել բազումների շարքում, ովքեր կանչված են, ինչպես նաև սակավների, ովքեր ընտրյալ են, եթե այս գիրքը դարձնեք ձեր կյանքի մասը։

Դագ Հյուարդ-Միլզի այս սքանչելի գրքում դուք Աստվածաշնչից կպարզեք, թե ինչու կարող եք վստահաբար ասել, որ կանչված եք։ Կիմանաք կանչվածների բնութագրերը և կխրախուսվեք՝ անշեղ մնալու մինչև ձեր քրիստոնյա ցեղի վերջը։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author