Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Ինչ է նշանակում լինել օձի պես խորագետ

Ինչ է նշանակում լինել օձի պես խորագետ cover image
Ինչ է նշանակում լինել օձի պես խորագետ cover image Ինչ է նշանակում լինել օձի պես խորագետ cover image Ինչ է նշանակում լինել օձի պես խորագետ cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 27, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 168
Binding: Perfect Bound
$12.50

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Հիսուսն ասաց. «Խորագետ եղեք օձերի պես և միամիտ՝ աղավնիների պես»: Օձերն իրո՞ք իմաստուն են: Ինչու՞ պետք է Հիսուսը նման խորհուրդ տար: Սկսեք ճամփորդությունը՝ Դագ Հյուարդ-Միլզի այս գրավիչ գրքի հետ և բացահայտեք օձերի թաքնված իմաստությունը:
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author