Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա

Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա cover image
Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա cover image Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա cover image Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 28, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 112
Binding: Perfect Bound
$7.50

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
Ստանալով Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Տիրոջ և Փրկչի, դուք փրկվել եք։ Դուք վերածնված քրիստոնյա եք և ձեր անունը գրված է Կյանքի գրքում։ Ձեր հարցը հետևյալն է․ «Ո՞րն է լինելու հաջորդ քայլը»։ Քրիստոնյա դառնալը ճիշտ քայլ է, բայց սա միայն սկիզբն է։ Դուք պետք է դառնաք բարի, ուժեղ քրիստոնյա։ «Իսկ ինչպե՞ս եմ այդ անելու»։ Այս օրինակելի գրքում կսովորեք այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկեք, որպեսզի դառնաք ու մնաք ուժեղ քրիստոնյա, որը նաև պատրաստ է մահվանն ու հափշտակմանը։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author